fbpx

Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Obținerea informațiilor privind activitatea asociației de proprietari prin mijlocirea instanței de judecată

Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari prevede faptul că proprietarii au dreptul să cunoască toate aspectele ce țin de activitatea asociației și au acces, la cerere, la orice document al acesteia. Mai mult decât atât, la solicitarea scrisă a proprietarului, asociația este obligată să elibereze în scris o adeverință privind situația cheltuielilor privind întreținerea, defalcate pe datoria de bază și penalități, precum și modalitatea de calcul a penalităților.

Așadar, prin intermediul unei notificări scrise, orice proprietar poate obține aceste informații în legătură cu activitatea asociației. Însă ce se întâmplă în situația în care asociația nu-și îndeplinește/ îndeplinește în mod necorespunzător obligația de informare?

Un prim pas spre obținerea informațiilor mai sus-menționate îl reprezintă încunoștințarea asociației de proprietari asupra consecințelor neluării măsurilor în cauză. Astfel, în situația în care asociația nu dă curs solicitărilor formulate de proprietari, într-un termen rezonabil de la data primirii notificărilor, proprietarii sunt îndreptățiți să efectueze toate demersurile necesare realizării obligațiilor pe calea acțiunii în justiție.

            Un al doilea pas constă în sesizarea instanței competente cu o cerere de chemare în judecată prin care persoana interesată să solicite obținerea unei hotărâri judecătorești prin intermediul căreia asociația de proprietari să fie constrânsă  la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege. În acest caz, proprietarul prejudiciat trebuie sa facă dovada faptului că asociația nu și-a îndeplinit obligațiile de informare stabilite de lege, iar odată stabilit acest aspect instanța de judecată poate lua toate măsurile ce se impun în cauză astfel încât dreptul proprietarilor la informare să fie respectat.

Informații suplimentare despre soluția dată de o instanță de judecată într-un dosar având ca obiect “obligații de a face” stabilite în sarcina asociațiilor de proprietari: Dosar nr. 32640/301/2016.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top