fbpx

Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari – Legea nr. 196/2018

Noua lege enumera organele asociatiei de proprietari, intr-un articol distinct, acestea fiind:

  1. a) adunarea generală;
  2. b) comitetul executiv;
  3. c) președintele;
  4. d) cenzorul sau comisia de cenzori.

–  De asemenea, un alt element de noutate este redat de componenta comitetului executiv, care este format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri (in legea veche fiind constituit din președintele asociației de proprietari și un cenzor sau o comisie de cenzori).

 

Astfel, art. 46 alin. (1) prevede urmatoarele

,,La adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri, precum și un cenzor sau o comisie de cenzori și vor hotărî numărul membrilor acestora și durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți. Durata mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani și pot fi reînnoite”.

De retinut ca noua lege instituie si o durata a mandatelor organelor asociatiei de proprietari, care nu poate fi mai mare de 4 ani, cu posibilitate de reinnoire, aspect ce nu era prevazut de legea veche.

Daca legea veche prevedea ca cenzorul sau membrii comisiei de cenzori trebuie să aibă cel puțin studii medii, noua lege prevede ca acestia trebuie sa aiba studii superioare în domeniul economic sau juridic ori sa fie o persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță în domeniul fiscal.

Pentru asociațiile de proprietari din condominiile care cuprind maximum 10 unități de proprietate imobiliară exista posibilitatea ca președintele asociației de proprietari sa îndeplineasca și funcția de administrator, urmand a fi constituie următoarele organe:

  1. a)adunarea generală;
  2. b)președintele;
  3. c)

 

Noua lege stabileste urmatoarele interdictii si incompatibilitati:

– funcția de președinte, respectiv membru în comitetul executiv, este incompatibilă cu funcția de cenzor sau membru în comisia de cenzori.

– nu au dreptul de a fi alese sau numite în funcții de conducere, administrare sau control din cadrul asociațiilor de proprietari persoanele înrudite până la gradul al III-lea cu cei care deja ocupă aceste funcții.

– nu pot fi alese sau numite în funcție de conducere, administrare ori control din cadrul asociațiilor de proprietari persoanele care au suferit condamnări, în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive, pentru infracțiuni de natură economico-financiară.

            Anterior alegerii sau numirii într-o funcție de conducere, administrare ori control din cadrul asociațiilor de proprietari, persoanele candidate trebuie să dovedească în adunarea generală faptul ca nu au suferit condamnări pentru infracțiuni de natură economico-financiară. Dovada se face pe baza cazierului judiciar eliberat conform prevederilor legale în vigoare. Administratorul și cenzorul ori, după caz, membrii comisiei de cenzori,  trebuie sa faca si dovada documentelor care atesta pregătirea profesională în domeniu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top