Avocat Divort

Pensia alimentara 2022

Stabilirea și executarea obligației de întreținere

Pensia alimentară sau pensia de întreținere, așa cum este prezentată în NCC, reprezintă o obligație de întreținere pe care un părinte o execută în favoarea copilului minor, de regulă. Aceasta se poate plăti până la vârsta de 26 de ani, deci după ce copilul a devenit major, cu condiția ca acesta să se afle în continuarea studiilor.

  1. Ce este pensia alimentară, din punct de vedere juridic ?

Conform dispozițiilor articolului 530 alin. (1) din Codul civil „Obligaţia de întreţinere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului şi, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învăţătură şi pregătire profesională.” Acest lucru presupune nu doar că poți plăti pensia de întreținere în natură, dar și că o poți executa în natură, de regulă.

Plata pensiei de întreținere se face în rate periodice, la termenele convenite de părți, sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărârejudecătorească, art. 532 NCC.

  1. Cum este mai bine să procedăm atunci când avem de ales între executarea în natură și plata prin echivalent bănesc ?

            În practică, pensia alimentară este foarte rar stabilită în natură. De ce ? Părintelui îi va fi greu să anticipeze nevoile copilului, care se modifică în mod constant, mai ales în situația în care el nu locuiește în același oraș sau chiar în aceeasi țară cu minorul.

De asemenea, părinții vor fi obligați să comunice în mod constant, ceea ce poate crea neplăceri.

De multe ori, este posibil ca aceasta să nu fie îndeplinită de bună voie de către părintele care trebuie să o execute și prin urmare, minorul este prejudiciat.

De aceea sugerăm ca aceasta să fie stabilită prin echivalent bănesc.

  1. Pensia alimentară prin echivalent bănesc

Aceasta poate fi în cuantum variabil, procentual din venitul net al părintelui sau poate fi în cuantum pecuniar variabil. Cuantumul fix este destul de ușor de determinat. Fie părțile se înțeleg asupra unei sume  lunare, fie instanța determină la cererea uneia dintre părți o sumă fixă lunară. Cuantumul variabil depinde de numărul de copii, părintele nerezident fiind obligat să plătească ¼ din venit în cazul în care are un singur copil în întreținere; 1/3 din venit în cazul în care are doi copii în întreținere; ½ din venitul net în cazul  are în întreținere 3 sau mai mulți copii.

  1. Majorarea pensiei de întreținere

În momentul în care se stabilește pensia de întreținere se pun în discuție, în principal nevoile minorului și situația materială a părintelui debitor. Atunci când pensia este stabilită procentual, practic aceasta va crește în funcție de majorările care vor exista în cadrul veniturilor nete ale debitorului.

O problemă ar putea apărea în situația în care pensia este stabilită în cuantum fix. Luândun caz practic, la momentul stabilirii, pensia de întrețiere era în cuantum de 500 lei lunar, în anul 2010. În prezent, prețurile au crescut substanțial, nevoile de viață ale copilului, au crescut, prin urmare ar fi inechitabil ca pensia să rămână în același cuantum.

  1. Micșorarea pensiei de întreținere

             În art.531 se vorbește, în afară de posibilitatea de mărire a pensiei de întreținere, și de cea de micșorare a acesteia:  ”Dacă se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micșora pensia de întreținere”.

Este posibil ca nevoile minorului să se micșoreze(inițial învăța într-o școală privată, iar ulterior a fost transferat la o școală de stat) sau este posibil ca părintele să se afle în imposibilitatea de a mai plăti pensia ca urmare a pierderii locului de muncă.

  1. Încetarea obligației de plată a pensiei de întreținere

            Obligația de a achita pensie de întreținere încetează de drept:

  • atunci când copilul a împlinit 18 ani dacă nu se află în continuarea studiilor,
  • atunci când copilul își încetează studiile la împlinirea vârstei de 18 ani,
  • atunci cân copilul împlinește 26 ani.

De asemenea, obligația de plată poate înceta pe cale judiciară, dacă părintele se află în imposibilitate de a mai plăti.

De multe ori vedem această pensie de întreținere doar ca pe o obligație unilaterală pe care trebuie să o execute unul din părinți. Trecând peste implicațiile juridice, părinții ar trebui să înțeleagă că aceasta reprezintă un ajutor material pentru copil și că nu ar putea niciodată să suplinească lipsa unui părinte sau a unei familii în care există armonie între părinți.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.