Avocat Divort

Pensia alimentară si intretinerea

Pensia alimentară acordată periodic minorului de către părintele cu care acesta nu locuiește și întreținerea acordată fostului soț și prestațiile compensatorii sunt elemente stabilite pe cale judiciară de către instanța de judecată.

Pensia alimentară constă într-o sumă de bani pe care minorul o primește în mod periodic de la părintele de care a fost separat. Cuantumul pensiei alimentare se stabilește de la caz la caz în funcție de nevoile minorului și de posibiltățile financiare ale părintelui obligat la acordarea pensiei alimentare.

În urma divorțului, obligația de întreținere între soți încetează și ea în mod automat. Cu toate acestea, există și situația în care unul dintre foștii soți se află în imposibilitate de a se întreține singur ca urmare a unei incapacități de muncă survenite înainte sau în timpul căsătoriei ori, cel mai târziu, la maximum 1 an de la momentul divorțului, dacă împrejurarea în care a intervenit incapacitatea este în legătură cu căsătoria. În acest caz, persoana în cauză este îndreptățită la a primi întreținere de la fostul soț, cuantumul acesteia stabilidu-se, de asemenea, în funcție de mai multe criterii, printre care nevoile celui care se află în incapacitate de muncă și mijloacele materiale ale celui obligat la întreținere.

Prestațiile compensatorii, la rândul lor, pot fi acordate în anumite condiții. În primul rând trebuie să se pronunțe divorțul din culpa exclusivă a unui dintre soți, caz în care reclamantul este îndreptățit la a primi prestații compensatorii de la soțul din cauza căruia s-a desfăcut căsătoria, dacă divorțul va cauza un dezechilibru semnficiativ în condițiile de viață a soțului care nu a avut nicio culpă.

În toate aceste situații, avocatul vă poate prezenta condițiile ce trebuie îndeplinite pentru obținerea acestor tipuri prestații bănești și cuantumul aproximativ al acestora și, de asemenea, poate îndeplini toate procedurile scrise și orale desfășurate în fața instanței pentru a obținerea lor.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.