Blog

Plangere Contraventionala

Plangere contraventionala. Necompetenta materiala a agentului constatator

Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. x/07.05.2016 petentul a fost sancționat pentru nerespectarea dispozițiilor imperative ale O.U.G. nr. 195/2002. Acestuia i-a fost aplicată amendă contravențională pentru nerespectarea semnalelor agentului de poliție rutieră aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu (…).

Petentul a criticat competența agentului constatator de a încheiat procesul-verbal contestat. Acesta a arătat că polițistul local are competențele impuse de art. 7 din Legea nr. 155/2010 și nu constituite o persoană desemnată pentru dirijarea circulației, în sensul art. 100 alin. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2002.

Art. 7 din Legea nr. 155/2010: În domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală are următoarele atribuții:

– constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

– constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

– constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

– constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

Aceste ipoteze sunt singurele prevăzute de lege în care poliția locală poate să întocmească procese-verbale de constatare și sancționare a contravenției, celelalte situații prevăzute de lege având ca obiect efectuarea unor alte tipuri de activități. Or, întrucât legiuitorul a prevăzut expres în acest domeniu competențe speciale în materia întocmirii proceselor-verbale, este clar că situațiile în care nu se menționează această atribuție privesc alte activități, care exced domeniului sancționării contravenționale.

Instanța reține că respectarea competențelor legale este o cauză de nulitate extrinsecă, prevăzută de art. 176 C.pr.civ. și că respectarea regulilor instituite în materie sunt menite să asigure echitabilitatea procedurii de sancționare contravențională. Competența agenților presupune instruirea și pregătirea acestora în sensul constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor adiacente, considerente care justifică aplicarea sancțiunii nulității în măsură în care regulile instituite de legiuitor nu sunt respectate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top