Uncategorized

Plata pensiei de întreținere

Plata pensiei de întreținere reprezintă una dintre principalele obligații pe care un părinte le are față de copilul său minor. Atunci când locuința minorului este stabilită la unul dintre părinți, dat fiind faptul că părintele la care locuiește îi asigură condiții optime de viață, îngrijire, locuire și hrană, celălalt părinte trebuie să achite lunar o pensie de întreținere, necesară cheltuielilor de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională.

Cuantumul pensie de întreținere variază în funcție de veniturile părintelui obligat la întreținere, dar și în funcție de numărul persoanelor care beneficiază de întreținere.

Astfel, potrivit art. 529 alin. (2) Cod civil, când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii. Pensia de întreținere poate fi stabilită sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul lunar net. Pensia de intreținere stabilită intr-o sumă fixă se indexează de drept, timestrial, în functie de rata inflației.

Obligația de întreținere subzistă chiar și în situația în care părintele obligat la întreținere nu realizează venituri și nici nu are un loc de muncă stabil. În acest caz, pensia de întreținere se calculează prin raportare la salariul minim net pe economie, în considerarea faptului că părintele respectiv este apt de muncă (cu excepția cazului în care se face dovada contrarie) și că poate realiza venituri.

Foarte important de reținut este faptul că pensia de întreținere poate fi mărită sau micșorată ori de câte ori se schimbă împrejurările care au stat la baza stabilirii acesteia. Putem vorbi aici despre modificări intervenite la nivelul mijloacelor celui obligat la întreţinere, ca de exemplu o majorare de salariu sau de schimbari intervenite in nevoile creditorului.

Nu este exclusă nici posibilitatea ca instanța de tutelă să hotărască încetarea plății de întreținere  ca de exemplu, în cazul în care minorul se căsătoreşte, atunci când devine major, cu excepţia cazului în care acesta îşi continuă studiile, când întreţinerea încetează la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Avocat Dobrescu Bogdan

Tel: 0766883875

www.avocatdobrescu.ro

Avocat Bogdan Dobrescu

Autor Avocat Bogdan Dobrescu

Specializat in domeniile de activitate: Drept Civil, Drept Bancar, Drept Penal, Drept Administrativ, Dreptul Muncii, Dreptul Familiei

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *