fbpx

Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Procedura de infiintare si inregistrare a asociatiilor de proprietari

Sectiunea 1 – procedura de infiintare si inregistrare a asociatiilor de proprietari

 

In ceea ce priveste procedura de infiintare a asociatiilor de proprietari, legiuitorul stabileste aceeasi regula, statuand  ca asociațiile de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu.

 

Se introduce o conditie suplimentara pentru constituirea asociațiilor de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte, in sensul ca este nevoie de existenta unor branșamente separate pe fiecare scară sau tronson. De asemenea, aceeasi conditie trebuie indeplinita si in cazul in care o asociație de proprietari existenta se divide în două sau mai multe asociații, pe scări sau tronsoane.

 

In ceea ce priveste statutul asociației de proprietari, legiuitorul stabileste un set minim de informatii ce trebuie sa se regaseasca in cuprinsul acestuia:

 

  1. a)denumirea, sediul, durata de funcționare ale asociației de proprietari;
  2. b)scopul asociației de proprietari, conform prevederilor legale;
  3. c)structura veniturilor și a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  4. d)membrii asociației de proprietari, precum și drepturile și obligațiile acestora;
  5. e)structura organizatorică și modul de funcționare, cu respectarea prevederilor prezentei legi;
  6. f)repartizarea cheltuielilor asociației de proprietari, conform legii;
  7. g)condițiile în care se dizolvă asociația de proprietari;
  8. h)modalitatea de soluționare a litigiilor, relațiile contractuale, penalizările, cazurile de urgență în care se permite, în condițiile legii, accesul în proprietatea individuală al președintelui sau al unui membru al comitetului executiv;
  9. i)asigurarea, după caz, a unui spațiu de administrare special amenajat, unde se va putea desfășura serviciul de administrare și în care pot fi păstrate în siguranță documentele asociației.

 

Referitor la continutul acordului de asociere nu exista modificari, ci doar completari, in sensul ca acesta trebuie sa cuprinda si  declarațiile pe propria răspundere ale proprietarilor privind informațiile referitoare la suprafețele utile și construite în situația în care acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate asupra locuințelor sau a spațiilor cu altă destinație.

            In prezent, pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere, în cadrul adunării generale a asociației de proprietari nu mai este necesar acordul a cel putin 2/3 din numarul proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, ci de acordul a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor din condominiu.  Acordul de asociere și statutul asociației de proprietari, actualizate, se depun de către președintele asociației de proprietari, ori de câte ori sunt modificări, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul.

 

 

Referitor la dobandirea personalitatii juridice, prezenta lege prevede ca cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării de constituire urmeaza a fi depuse și înregistrate la judecătoria în a cărei rază teritorială se află condominiul, iar nu la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea (asa cum prevedea art. 6  din Legea nr. 230/2007).  Asociația de proprietari dobândește personalitate juridică în baza încheierii judecătorului desemnat de președintele judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află condominiul. Ulterior dobandirii personalitatii juridice, asociația de proprietari se înregistrează la organul fiscal local în a cărui rază teritorială se află condominiul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top