fbpx

Blog

Avocat Malpraxis

Raspundere civila delictuala in cauzele de malpraxis

Răspunderea civilă delictuală presupune plata unor daune în cazul în care o persoană rănește o altă persoană sau produce stricăciuni bunurilor sale. Daunele pot fi acordate fie în bani fie în natură. De. ex. în cazul în care un bun este furat, acesta va fi înapoiat proprietarului la ordinul judecătorului,dacă mai este posibil să fie returnat.

Sunt patru condiții de îndeplinit:
– Fapta ilicită, adică o faptă a omului interzisă prin lege și care produce neplăceri ;
– Vinovăția reprezintă atitudinea mentală a persoanei cu privire la fapta sa ;
– Prejudiciul este paguba suferită de victimă ;
– Legătura cauză-efect : fapta omului trebuie să fie la baza pagubei ;

Pentru a vorbi de răspundere civilă este necesară o faptă a omului pe care legea o interzise și pentru care o persoană poate să fie sancționată atunci când o comite.
Răspunderea civilă delictuală se apreciază foarte dur, cea mai mică greșeală care produce daune fiind sancționată.
Ca regulă o persoană va fi obligata la daune dacă cu bună-știință sau din greșeală încalcă legea. În anumite cazuri o persoană va răspunde pentru pagubele produse de alte persoane de care trebuia să se îngrijească, de animalele sale, de casa sau de alte lucruri ale sale, de exemplu de mașina sa, chiar dacă persoana nu ar avea nicio vină.
Părinții vor plăti pentru pagubele făcute de copii. Ideea care stă la baza acestei răspunderi este că părinții nu și-au educat copilul și din această cauză acesta a săvărșit fapta.
De asemenea, proprietarul unui câine va plăti daune pentru muscăturile provocate de acesta.
Paguba poate fi materială și se poate referi la cheltuieli de spitalizare, de recuperare a capacității de muncă, de reparare a lucrurilor stricate sau morală și aceasta se acordă pentru suferințele psihice pe care victima și familia le-au trăit.

O ultimă condiție este legătura de tip cauză efect, anume fapta interzisă să fie sursa pagubei sau suferinței. Deoarece nu există răspundere civilă delictuală atunci când avem o faptă interzisă dar ea nu a produs paguba, paguba a fost produsă de altceva,un fenomen al naturii, o furtună,de exemplu.
În concluzie, răspunderea civilă delictuală este o modalitate prin care persoane care încalcă regulile de conviețuire socială sunt trase la raspundere și presupune fie plata unei sume de bani, fie repararea bunului, fie demolarea unei cladiri, fie alte fapte prin care victimei i se oferă compensație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top