Blog

Avocat Asociatie de Proprietari

Recuperarea cotelor de întreținere pe calea procedurii privind cererile cu valoare redusă

Noul Cod de procedură civilă reglementează o procedură specială, mai simplă, atunci când valoarea cererii, fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată şi alte accesorii, nu depăşeşte suma de 10.000 lei la data sesizării instanţei. Această procedură reprezintă o alternativă eficientă pentru asociațiile de proprietari care întâmpină probleme în a recupera sumele de bani datorate de proprietari cu titlu de cote de întreținere.

Procedura debutează prin completarea formularului de cerere de către asociația de proprietari, urmată de depunerea sau trimiterea acestuia la instanţa competentă, prin poştă sau prin orice alte mijloace care asigură transmiterea formularului şi confirmarea primirii acestuia. În primă instanță, cererea este de competența judecătoriei în a cărei circumscripție își are domiciliul pârâtul (în cazul de față – domiciliul restanțierului). Odată cu formularul de cerere se depun ori se trimit şi copii de pe înscrisurile de care asociația înţelege să se folosească, înscrisuri precum: listele de întreţinere ale perioadei aferente lunilor restante, copie centralizator al cotelor de întreținere, copie centralizator al penalităților de întârziere (dacă este cazul) etc.

Cererile de valoare redusă se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 2.000 lei.

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este scrisă şi se desfăşoară în întregul ei în camera de consiliu. Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare. Avantajul  utilizării acestei proceduri constă în faptul că hotărârea pronunțată de judecătorie este executorie de drept, ceea ce înseamnă că asociația de proprietari este îndreptățită să treacă la executarea silită a restanțierilor anterior rămânerii definitive a hotărârii.

http://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000710729&id_inst=299

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top