Avocat Dare in Plata

Reechilibrarea Contractuală – Obligarea Băncilor la Micșorarea Ratelor, în Condițiile Impreviziunii

Luna aceasta au fost adoptate modificările legii dării în plată cu nr. 77/2016, menită să protejeze consumatorii față de riscurile schimbării pieței valutare și, de asemenea, menită să îi ajute pe aceștia să împiedice executările silite pentru contractele bancare ce au devenit exagerat de oneroase.

Cu toate acestea, până la modificările actuale, instanțele de judecată aveau marje mare de apreciere privind procedeul reechilibrării contractuale, prin reducerea obligațiilor consumatorilor, raportat la condițiile impreviziunii.

Prin modificările aduse, legiuitorul definește în mod concret ce reprezintă impreviziunea, și care sunt condițiile în care debitorul poate beneficia de reechilibrarea contractuală (recalcularea ratelor).

Care sunt modificările?

Confrom dispozițiilor art. 2 din Legea 52/2020, se introduce un nou articol la art 4, după alin (1) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată, conform căruia:

„(1^1) Reprezintă impreviziune:

  1. pe durata executării contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil în vederea cumpărării monedei creditului, înregistrează la data transmiterii notificării de dare în plată o creștere de peste 52,6% față de data încheierii contractului de credit. În vederea calculării procentului de 52,6% se va avea în vedere cursul publicat de Banca Națională a României la data transmiterii notificării de plată și cursul de schimb publicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de credit; 
  1. pe durata executării contractului de credit, obligația de plată lunară înregistrează o creștere de peste 50% ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.

 (1^2) În scopul aplicării prevederilor prezentei legi este necesară menținerea pragurilor valorice prevăzute la alin. (1^1) lit. a) și b) în ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificării de dare în plată. 

(1^3) Prezumțiile prevăzute la alin. (1^1) au caracter absolut. Creditorul care formulează contestație, conform art. 7, are obligația de a dovedi omisiunea îndeplinirii condițiilor de admisibilitate a notificării de dare în plată, prevăzute la alin. (1) lit. a)-d).”

Ce înseamnă acest lucru?

Odată cu noile modificări la Legea dării în plată, persoanele care au contractat un credit bancar care a devenit exagerat de oneros din cauza unor modificări ale pieței financiare, au la acest moment posibilitatea de a solicita reechilibrarea contractuală, în sensul de a solicita creditorului (băncii) să recalculeze creditul, raportat la modificările pieței financiare, astfel încât acesta să redevină echitabil.

Modificările aduse, respectiv stabilirea unor cote procentuale privind intervenția impreviziunii, au o importanță extraordinară, deoarece înlătură subiectivismul judecătoresc în aprecierea condițiilor impreviziunii!

De asemenea, impreviziunea este prezumată în favoarea consumatorului care notifică instituția bancară, ceea ce înseamnă că sarcina probei revine băncilor, care trebuie să demonstreze inexistența previziunii.

Deși procedura încă este una de durată, în prealabil formulându-se notificare către bancă privind reechilibrarea contractuală iar în marea majoritate a cazurilor ajungându-se în instanță în urma contestației formulate de bancă, la acest moment, debitorii au cel puțin posibilitatea de a obține o imagine clară privind șansele acestora de reușită.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.