Avocat Contestatie la Executare

Suspendarea Executarii Silite -Modalitatea de Ridicare a Popririi de pe Conturi-

Suspendarea executarii silite reprezinta o masura exceptionala, ce are ca scop protejarea intereselor debitorului fata de eventualele neregularitati din cadrul executarii silite. Altfel spus, suspendarea executarii silite presupune oprirea temporara a efectuarii actelor de executare.

Suspendarea se poate solicita fie odata cu contestatia la executare, fie printr-o cerere separata.

Pentru ca instanta sa dispuna suspendarea executarii silite este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii legale:

  • Sa se faca dovada formlarii unei contestatii la executare
  • Sa se faca dovada consemnarii cautiunii
  • Sa se justifice existenta unor motive temeinice care impun luarea acestei masuri

Referitor la a doua conditie, respectiv plata unei cautiuni, sfatul nostru este ca debitorul, in masura in care nu dispune de un venit suficient de mare, sa formuleze o cerere de ajutor public judiciar.

Ajutorul public judiciar se acorda sub forma unor scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege.

In privinta cuantumului cautiunii, legiuitorul a stabilit faptul ca pentru a se dispune suspendarea se impune achitarea unei cautiuni calculata astfel:

  • 10% daca valoarea obiectului contestatiei este pana la 10.000 lei
  • 000 de lei plus 5% pentru ce depaseste 10.000 lei
  • 500 lei plus 1% pentru ce depaseste 100.000 lei
  • 500 lei plis 0,1% pentru ceea ce depaseste 1.000.000 lei

In ceea ce priveste conditia existentei unor motive temeinice, legiuitorul nu a creat o limitare legislativa, ci a lasat aprecierea asupra acestora instantei de judecata.

Avand in vedere Decizia nr.11/2018 a ICCJ, dupa suspendarea executarii silite, debitorului i se ridica poprirea de pe conturi, acesta putand folosi din nou banii din conturile respective.

Recent, echipa de avocati din cadrul C.A. Dobrescu a obtinut pentru unul dintre clientii cabinetului suspendarea executarii silite si, implicit, ridicarea popririi de pe conturi.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.