Blog

Avocat Divort

Totul despre divort

Deși, în principiu, căsătoria dintre un bărbat și o femeie se încheie pe viață, tot mai des se ajunge la disoluție pentru că începe să se destrame fundamentul care a stat la baza consolidării familiei, iar soții recurg la divoț.

Oricare dintre soți are dreptul să ceară desfacerea căsătoriei. Așa cum căsătoria se încheie după ce ofițerul de stare civilă ia consimțământul personal și liber exprimat al fiecăruia dintre viitorii soți, tot astfel, voința lor, exprimată liber și în deplină cunoștință de cauză, va fi luată în considerare și atunci când se manifestă în sensul desfacerii căsătoriei.

Noul Cod Civil prevede desfacerea căsătoriei prin divorț având în vedere urmatoarele posibilități:

  1. prin acordul soților;
  2. la cererea unuia dintre soți, atunci când, datorită unor motive temeinice raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
  3. la cererea unuia dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani;
  4. la cererea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Divorțul prin acordul soților se poate obține prin procedura administrativă (în fața ofițerului de stare civilă), prin procedura notarială și prin intermediul instanței de judecată.
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă presupune ca ambii soți să depună cererea de divorț împreună la ofițerul de stare civilă de la locul încheierii căsătoriei sau de la locul ultimei locuințe comune. Este important de precizat că nu se poate recurge la această procedură de divorț dacă soții au copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați.

Divorțul prin procedura notarială presupune formularea în scris, în fața notarului public, a unei cereri de divorț, care se semnează de fiecare dintre soți. Procedura divorțului prin acordul soților este de competența notarului public care are sediul biroului în circumscripția judecătoriei în a cărei rază teritorială se află locul încheierii căsătoriei sau ultima locuința comună a soților. Spre deosebire de divorțul constatat pe cale administrativă, notarul poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, chiar dacă aceștia au copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătriei sau adoptați. Subliniem faptul că, în cadrul aceste proceduri, soții trebuie să convină cu privire la toate aspectele ce țin de desfacerea căsătoriei, respectiv: numele de familie pe care să îl poarte după divorț, exercitarea în comun a autorității părintești, stabilirea locuinței copiilor după divorț, modul în care se păstrează legăturile dintre părintele cu care nu locuiesc copii și copii, stabilirea contribuției la cheltuielile necesare pentru creșterea, educarea și dezvoltarea copiilor.
Divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat și de către instanța judecătorească indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie. Cererea de divorț prin acord se depune de soți împreună sau de unul dintre soți, celălalt acceptand această cerere.

Atunci când căsătoria nu poate fi desfăcută prin acordul soților, unul dintre soti (reclamant) se va adresa cu cerere de chemare în judecată instanței competente, în contradictoriu cu celalalt soț (pârât). Pentru a pronunța divorțul, instanța va analiza dacă se îndeplinesc următoarele condiții: existența motivelor temeinice de divorț; faptul că raporturile dintre soți sunt grav acetate și nu se mai pot remedia și imposibilitatea continuării căsătoriei din aceste motive. Ca și motive temeinice de divorț, putem avea în vedere: infidelitatea unuia dintre soți, exercitarea unor acte de violență de către un soț asupra celuilalt, consum excesiv de băuturi alcoolice, părăsirea nejustificată a domiciliului comun de către unul dintre soți.

Actele necesare pentru a demara procedura de divorț pe cale judiciară:

  • certificatul de casatorie in original
  • acțiunea de divorț
  • certificatele de nastere ale copiilor minori (dacă soții au copii minori)
  • dovada achitării taxei de timbru;
  • timbrul judiciar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top