Articole Juridice, Avocat Vicii Ascunse Imobil

Vicii ascunse imobile noi, amânări și promisiuni continue

Din ce în ce mai mulți oameni tind să achiziționeze apartamente sau case noi construite sau în curs de construire, datorită faptului că au posibilitatea să fie amenajate după propia dorință din punct de vedere al designului interior.

Vă întrebați ce este un viciu ascuns?

Viciul ascuns este acel defect al imobilului care nu poate fi observat la o simplă analiză de ansamblu a unui cumpărător prudent,  diligent și fără cunosțințe în domeniu sau fără a fi asistant de un expert în domeniu. Totodată, trebuie ca defectul să fie unul grav care să determine o scădere a prețului sau să transforme imobilul întrunul impropriu a fi folosit conform destinației sale, adică de a fi locuit. Aceste două condiții trebuie îndeplinite cumulativ. Pentru ca vânzâtorul să poată fi tras la răspundere într-o asemenea situație, este necesar ca viciul sau cauza care a determinat apariția lui să fi existat la data predării bunului.

Care sunt obligațiile dumneavoastră în calitate de cumpărător?

Trebuie să înștiințați vânzâtorul într-un termen rezonabil de la momentul în care dumneavoastră ați luat la cunoștință de existența viciului imobilului. Scopul notificării este acela de a aduce la cunoștința vânzâtorului descoperirea existenței viciului și obligația de a opera fie la înlăturarea viciilor personal sau pe cheltuiala proprie, fie de a înlocui bunul vândut cu un bun de același fel, dar lipsit de vicii, fie se poate recurge la o reducere corespunzătoare a prețului sau la rezoluțiunea contractului de  vânzare care are drept efecte reîntoarcerea bunului în proprietatea vânzâtorului și restituirea sumei aferente cumpărătorului.Revocarea contractului este o situație mai rar întâlnită, în mod obișnuit, operând readaptarea contractului inițial.

În situația în care soluționarea acestei situații nu se poate realiza pe care amiabilă, soluționarea se va face pe cale judiciară, cu ajutorul instanței de judecată. Ceea ce trebuie să faceți, este să acționați cu promptitudine și să nu vă încredeți în promisiunile continue și îndelungate ale vânzâtorului  dacă nu observați și un comportament de bună-credință a acestuia care să constea în a recurge la repararea prejudiciului cauzat prin existența viciului imobilului.

Astfel, sunt numeroase cazurile în care proprietarii de imobile noi descoperă, ulterior achiziționării imobilului, diverse defecte (vicii, în continuare, potrivit limbajului juridic) și se află în necunoștință cu privire la poziția pe care trebuie să o adopte în fața unei asemenea situații. În funcție de caracteristicile viciilor, de efectele pe care le produc și de momentul când ele au fost descoperite, vânzătorului bunului este răspunzător sau nu.

Atenție! În ceea ce privește imobilele care sunt supuse unor vânzări silite, nimeni nu este răspunzător pentru viciile pe care acele imobilele le poate avea. Prin urmare, diligența și prudența, în acest caz, ar trebui să fie mult mai ridicată pentru că v-ați putea afla în situația în care să vă bucurați că ați făcut o afacere bună și ați cumpărat un imobil la un preț care se situează sub nivelul pieții, dar ulterior, în cazul unui viciu grav, veti plăti mult mai mult și nu aveti posibilitatea să vă recuperați prejudiciul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.