Avocat Contestatie la Executare

Cum obtin suspendarea executarii silite pe timp de pandemie?

Pentru debitorii aflați în procedura de executare silită, legea pune la dispoziție două mijloace de suspendare a procedurii: suspendarea executării până la soluționarea contestației la executare și suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare a executarii silite.

  1. Suspendarea executării până la soluționarea contestației la executare. 

Ce condiții trebuie să îndeplinească un debitor pentru ca instanța de judecată să dispună suspendarea executării:

  • Debitorul trebuie să formuleze o cerere de suspendare a executării silite. Aceasta poate fi formulată odată cu contestația la executare sau ulterior, printr-o cerere distinctă. Per a contrario, dacă debitorul nu a contestat în prealabil executarea silită, acesta nu poate obține suspendarea procedurii.
  • Debitorul trebuie să invoce și să demonstreze existența unor motive temenice pentru care solicita suspendarea executării silite. Această condiție presupune că executarea silită trebuie îl prejudicieze pe debitor într-o asemenea măsura, încât instanța să considere că stabilitatea patrimoniului debitorului prevalează în fața intereselor creditorului. Având în vedere diversitatea cauzelor ce pot apărea în practică, legiuitorul a lăsat la latitudinea instanței de judecată stabilirea ”motivelor întemeiate” ce pot fi invocate de debitor în vederea obținerii suspendării executării silite.
  • Debitorul trebuie să achite o cauțiune, al cărei cuantum se stabilește în funcție de valoarea sumei contestate și o taxă judiciară de timbru de 50 de lei. Indiferent de temeinicia motivelor invocate de către debitor, instanța de judecată nu se poate pronunța asupra cererii de suspendare, fără ca debitorul să achite în prealabil cauțiunea și taxa judiciară de timbru.

Dacă debitorul îndeplinește aceste trei condiții, instanța de judecată va dispune suspendarea executării silite până la soluționarea contestației la executare, ceea ce înseamnă că executorul judecătoresc va fi obligat să stopeze, temporar, toate măsurile și formele de executare silită luate față de debitor.

  1. Suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare a executarii silite.

Uneori, intervalul de timp cuprins între momentul înregistrării contestației la executare și soluționarea cererii de suspendare a executării silite poate fi unul considerabil, de natură a prejudicia interesele debitorului, motiv pentru care legiuitorul a reglementat și instituția  suspendării provizorii a executării până la soluționarea cererii de suspendare a executării silite. Această măsură poate fi dispusă de către instanță până la soluționarea cererii de suspendare a executarii silite, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  1. Există o urgență în luarea acestei măsuri
  2. Cauțiunea a fost achitată
  3. Debitorul a formulat în prealabil o cerere de suspendare a executării silite

Odată ce instanța constată îndeplinite cerințele anterior menționate, prin încheiere, va dispune suspendarea provizorie a executării silite până la momentul soluționării cererii de suspendare a executării silite.

Related Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.