Avocat Asociatie de Proprietari

Hotărârile adunărilor generale – Legea nr. 196/2018

Hotărârile adunărilor generale se consemnează, numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale, de cenzor/comisia de cenzori și se afișează la avizier.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.