Blog

Articole Juridice

Protecția juridică a posesiei: acțiunile posesorii

Acțiunile posesorii au fost definite, în literatura de specialitate, drept “acele acțiuni puse la îndemâna posesorului pentru a apăra posesia ca stare de fapt împotriva oricărei tulburări, pentru a menține această stare ori pentru a o redobândi atunci când ea fost pierdută.”

Care este scopul exercitarii acțiunilor posesorii? 

Prin intermediul actiunilor posesorii se urmărește prevenirea ori înlăturarea oricărei tulburări a posesiei sau după caz, restituirea bunului. De asemenea, posesorul este îndreptățit să pretinda despăgubiri pentru prejudiciile suferite.Rezultă astfel că acțiunile posesorii nu apără însuși dreptul de proprietate, ci posesia, ca stare de fapt.

În ceea ce privește clasificarea actiunilor posesorii, distingem între acțiunea posesorie generala, de drept comun, denumită și acțiune în complângere, care poate fi utilizată în toate cazurile, indiferent de natura tulburării posesiei și acțiunea posesorie specială, denumită și acțiune în reintegrare, care poate fi utilizată numai în cazul unei tulburări săvârșite prin violență, chiar și de către cel a cărei posesie este viciată.

Cine poate exercita acțiunile posesorii? 

Ca regulă, calitatea de reclamant în acțiunile posesorii o are posesorul care a fost tulburat sau deposedat de bunul său.Totodată, exercițiul acțiunilor posesorii este recunoscut și detentorului precar. Ținând seama de faptul că exercitarea acțiunilor posesorii reprezintă un act de conservare, iar nu unul de dispozitie juridica, acțiunile posesorii pot fi exercitate chiar de către un singur coproprietar împotriva autorului tulburării.

Împotriva cui pot fi introduse acțiunile posesorii? 

            Actiunilor posesorii vor fi introduse impotriva persoanei care  tulbura exercitarea posesiei sau care il deposedeaza pe posesor sau pe detentorul precar.Poate avea calitatea de pârât în acțiunile posesorii inclusiv proprietarul bunului. În schimb, acțiunile posesorii nu pot fi introduse împotriva persoanei față de care există obligația de restituire a bunului. 

            Care este termenul în care pot fi introduse acțiunile posesorii? 

             În caz de tulburare ori deposedare, pașnică sau violentă, acțiunile posesorii se introduc în termen de un an de la data tulburării sau deposedării.Introducerea acțiunii după trecerea acestui termen va duce la respingerea acesteaia ca prescrisă.

Care sunt condițiile pentru exercitarea acțiunilor posesorii? 

 Condiția comună pentru exercitarea atâta a acțiunii posesorii generale, cât și a celei  speciale este aceea ca de la momentul tulburării sau deposedării să nu fi trecut mai mult de un an.

În plus, în ceea ce privește exercitarea acțiunii posesorii generale, potrivit art. 941 alin. (1) C. civ.,reclamantul trebuie să facă dovada împrejurării că,  înainte de  exercitarea acesteia, el a  posedat bunul cel puțin un an. Totodata, posesia sa trebuie să fi fost una utilă, adică neviciată de discontinuitate, clandestinitate sau violență.

Referindu-ne la viciile posesiei, acestea sunt definite de Codul Civil în art. 923-925. Astfel, posesia este discontinuă atâta timp cat posesorul o exercită cu intermitente anormale în raport cu natura bunului.

Posesia este tulburată atâta timp cat este dobândită sau conservată prin acte de violență, fizică sau morală, care nu au fost provocate de o altă persoană.

Posesia este clandestină dacă se exercită astfel încât nu poate fi cunoscută.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button
Sidebar Scroll To Top